Cho tam giác ABC vuông tại A. Cạnh BC=2AC. Gọi AH lÀ đường cao của tam giác ABC. CMR: BH=4HC