Cách chọn hướng giường phòng ngủ theo tuổi, 7 nguyên tắc kê giường gỗ thịt hợp phong thủy
+gương chiếu vào giường ngủ
+ vách kính trang trí
Cùng nghiên cứu cách chọn hướng giường go theo tuổi, cách tính hướng giường phòng ngủ, đặt giường ngủ đúng và những nguyên tắc kê giường ngủ hợp phong thủy.
***************************
Cách chọn hướng giường ngủ bằng gỗ theo tuổi
Hướng giường phòng ngủ theo các tuổi:
 • Xem hướng giường ngủ tuổi Ất Hợi 1995 nam: Mệnh Khảm Thủy, ngũ hành Sơn Đầu hỏa, thuộc Đông Tứ Mệnh -> hướng tốt Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Anam, Tây
 • Xem hướng giường ngủ tuổi Giáp Tuất 1994: Nam: Mệnh Càn Kim, ngũ hành Sơn Đầu Hỏa, Tây tứ mệnh -> hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam,Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam
 • Xem hướng bộ giường ngủ tuổi Quý Dậu 1993: Mệnh Đoài Kim, ngũ hành Kiếm Phong Kim, Tây tứ mệnh -> hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
 • Xem hướng giường gỗ tuổi Nhâm thân 1992: Mệnh Cấn(thổ), ngũ hành Kiếm phong kim, tây tứ mệnh. Hướng tốt: Tây Bắc, Tây, Tây Nam, Đông Bắc. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
 • Xem hướng giường ngủ đep tuổi Tân Mùi 1991 nam: Mệnh Ly Hỏa, ngũ hành Lộ Bàng Thổ, Tây tứ mệnh. Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Xem hướng giường gỗ thịt tuổi Canh Ngọ 1990: Mệnh Khảm Thủy, ngũ hành Lộ Bàng Thổ, Đông tứ mệnh. Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Xem hướng giường ngủ gỗ tuổi Kỷ Tỵ 1989: Mệnh Khôn Thổ, ngũ hành Đại Lâm Mộc, tây tứ mệnh. Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
 • Xem hướng sô pha giường tuổi Mậu Thìn 1988: Mệnh Chấn Mộc, ngũ hành Đại Lâm Mộc, Đông tứ mệnh. Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Xem hướng giường ngũ gỗ tuổi Đinh mão 1987: Mệnh Tốn Mộc, ngũ hành Lư Trung Hỏa, Đông tứ mệnh. Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Xem hướng giường ngủ tuổi Bính Dần 1986: Mệnh Khôn Thổ, ngũ hành Lư Trung Hỏa, Tây tứ mệnh. Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
 • Xem hướng giường ngủ bằng gỗ tuổi Ất Sửu 1985: Mệnh Đoài Kim, ngũ hành Hải Trung Kim, tây tứ mệnh. Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
 • Xem hướng giường go tuổi Giáp Tý 1984: Mệnh Đoài Kim, ngũ hành Hải Trung Kim, Tây tứ mệnh. Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
 • Quý Hợi 1983: Mệnh Cấn Thổ
 • Xem hướng giường ngủ bằng gỗ tuổi Nhâm Tuất 1982: Mệnh Ly Hỏa, ngũ hành Đại Hải Thủy, tây tứ mệnh. Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Xem hướng giường ngủ bằng gỗ tuổi Tân Dậu 1981: Mệnh Khảm Thủy, ngũ hành Thạch Lựu Mộc, Đông Tứ Mệnh. Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Xem hướng sô pha giường tuổi Canh Thân 1980: Mệnh Khôn Thổ, ngũ hành Thạch Lựu Mộc, Tây tứ mệnh. Hướng tốt: Tây Bắc, Đông BẮc, Tây Nam, Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
 • Xem hướng giường ngủ bằng gỗ tuổi Kỷ Mùi 1979: Mệnh Chấn Mộc, ngũ hành Thiên Thượng Hỏa, Đông tứ mệnh. Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Xem hướng giường ngủ tuổi Mậu Ngọ 1978: Mệnh Tốn Mộc, ngũ hành Thiên Thượng Hỏa, Đông tứ mệnh. Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Xem hướng giường ngủ đep tuổi Đinh Tỵ 1977: Mệnh Khôn Thổ, ngũ hành Sa Trung Thổ, Tây tứ mệnh. Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
 • Xem hướng giường ngủ đep tuổi Ất Mão 1975: Mệnh Đoài Kim, ngũ hành Đại Khe Thủy, Tây tứ mệnh. Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.
 • Xem hướng giường go tuổi Giáp Dần 1974: Cấn Thổ, ngũ hành Đại Khe Thủy, Tây Tứ Mệnh. Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây. Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.