Khóa học tiếng Anh thương mại là một trong những khóa học thu hút hàng trăm học viên tại SkypeEnglish. Bộ giáo trình Market Leader của NXB Pearson Longman và Financial Times ấn hành đã được đưa vào chương trình giảng dạy và ngoài Học tiếng anh online với giáo viên nước[/URL] nhằm đưa thực tiễn của thế giới kinh doanh vào các lớp học tiếng Anh thương mại tại SkypeEnglish với mục đích giúp người học có thể vận dụng những từ, cụm từ đã học một cách dễ dàng và hiệu quả vào công việc kinh doanh.
Kết thúc khóa học tiếng Anh thương mại, học viên sẽ có khả năng:
– Viết email trao đổi công việc một cách mạch lạc, rõ ràng
– Nghiên cứu tài liệu tiếng Anh hiệu quả
– Tham gia các cuộc phỏng vấn xin việc ở công ty nước ngoài
– Sử dụng tốt tiếng Anh trong văn phạm văn phòng, hội họp đàm phán
– Phát triển các kỹ năng giao tiếp cần thiết trong thương mại như thuyết trình, tham gia các cuộc họp, đàm phán, trao đổi công việc qua điện thoại, và sử dụng tiếng Anh trong các tình huống xã hội
– Tự tin bàn luận và trao đổi công việc với đối tác nước ngoài trong nhiều tình huống khác nhau
– Tăng cường vốn từ vựng cho nhiều lĩnh vực khác nhau
– Phát âm chuẩn giọng Anh – Mỹ
Bộ giáo trình Market Leader bao gồm 5 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao:
Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate and Advanced.
Market leader elementaryBao gồm các chủ đề:
– Introductions
– Work& Leisure
– Work Problems
– Travel
– Food and Entertainment
– Sales
– People
– Markets
– Companies
– The Web
– Cultures
– Jobs

Market Leader Pre-Intermediate:Bao gồm các chủ đề:
– Careers
– Selling online
– Companies
– Great idea
– Stress
– Entertaining
– Marketing
– Planning
– Managing people
– Conflic
– New business
– Products

Market Leader IntermediateBao gồm các chủ đề:
– Brands
– Travel
– Organisation
– Change
– Money
– Advertising
– Cultures
– Employment
– Trade
– Quality
– Ethics
– Leadership
– Innovation
– Competition

Market Leader Upper-IntermediateBao gồm các chủ đề:
– Communication
– International marketing
– Building relationships
– Success
– Job satisfaction
– Risk
– E-commerce
– Team building
– Raising finance
– Customer service
– Crisis management
– Management Styles
– Takeovers and Mergers
– The future of business

Market Leader AdvancedBao gồm các chủ đề:
– Being international
– Training
– Partnerships
– Energy
– Employment trends
– Business ethics
– Finance and Banking
– Consultants
– Strategy
– Doing business online
– New business
– Project management