Mọi người làm giúp bài này với!!! ( đề thi HSG Nam Định 2013)


Trong mặt phẳng với toạ độ cho hình thang ABCD vuông tại A và D có điểm , đường thẳng BD có phương trình . Biết rằng đường thẳng lần lượt cắt các đoạn thẳng AD và CD theo thứ tự tại M và N sao cho và tia BN là tia phân giác của góc MBC. Tìm toạ độ đỉnh D (với hoành độ của D là số dương).