chị ơi ! ko post đề Anh 8 ak` ! em sắp thi oy` ! hộ em kai' nha'