Mình năm nay lên 12. Mình dự định sẽ thi vào khối A. Nhưng mình thấy lực học các môn khối A của mình chỉ ở mức trung bình. Mình thấy ở ********** có phần luyện thi ĐH Đảm bảo, mình chưa đăng ký khóa học, chỉ vào các bài có sẵn trong đó rồi học. Vậy ôn ở đó có đảm bảo đủ lượng kiến thức để thi ĐH k ? Ai biết giúp mình với !