co ai khong hihi.ai do lap ra nhom hoc tap di cuoi cap rui cho minh vao voi.


yahoo:bangchubangmagiao
minh ten :Thắng