Cho tam giác ABC ( AB < AC), phân giác AD, vẽ DE song song AB, EF song song BC ( E thuộc AC, F thuộc AC).
a,CMR: AE = BF. (cm rồi)
b, Tia phân giác góc ngoài ở A của tam giác ABC cắt DE ở G. CMR: ED = EG.
c, Đường thẳng qua D vuông góc với AD cắt AB, AC ở H, K. CMR: AH = 2BF.
d, Vẽ EI song song DK (I thuộc AD).CMR: H, I, G thẳng hàng.