Cái đề hình HK2 vừa rồi mình bí câu d. Hai tuần nay giải lại vẫn...bí

Nhờ mọi người giải dùm với. Cám ơn nhiều.
Đề:


Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác góc ABC cắt AC tại D. Vẽ DE vuông BC (E thuộc BC)

a) Cm: tam giác ABD=tam giác EBB và AD=DE

b) Cm: AD<DC

c) AE cắt BD tại F. Cm:CF là trung tuyến của tam giác ACE

d) Đường thẳng vuông góc với BC tại B cắt CA tại M. Gọi I là điểm bất kỳ thuộc đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm J sao cho AJ=BI. Đường thẳng vuông góc vớiAB tại I cắt BM tại P. CM: PJ vuông JC