Hiện nay trên đài phát thanh truyền hình và một số báo có mở những chuyên mục để CD tham gia đóng góp ý kiến trình bày thắc mắc phản ánh nguyện vọng của mk. Hãy nêu tên 1 vài chuyên mục mà bn biết. Giúp gấp✈