mình thi Đại Học Kiến trúc Hà Nội.mình được khoảng 19.5 va 1.5 điểm ưu tiên khu vực nữa là 21.vậy mình có thể đỗ được không?