Đại học ở VN có đáp ứng được yêu cầu của CNTT thời nay hay không?
Có phải chương trình đào tạo quá lạc hậu so với các nước phát triển?
Có cần thiết bỏ ra gần 2 năm chỉ để học GD thể chất, Triết Mác-Lênin, Lịch Sử Đảng,Chủ nghĩa xã hội khoa học, ....
Các bạn hãy cùng nhau góp ý và nêu ý kiến.