Trang 4 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 53
 1. #31
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  7a
  [tex]a(a+1)=a^{2}+a[/tex]
  Nếu [tex]a> 0;a\in \mathbb{Z}[/tex] thì:
  [tex]a^{2}< a^{2}+a< (a+1)^{2}[/tex]
  [tex]a^{2}+a[/tex] là số xen giữa 2 số chính phương liên tiếp nên không là số chính phương.
  Nếu [tex]a< -1;a\in \mathbb{Z}[/tex] thì:
  [tex](a-1)^{2}< a^{2}+a< a^{2}[/tex]
  [tex]a^{2}+a[/tex] là số xen giữa 2 số chính phương liên tiếp nên không là số chính phương.
  Với [tex]a=0;a=1
  ightarrow a^{2}+a=0[/tex], là số chính phương.

 2. #32
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Mọi người làm tiếp đi ạ  Trích dẫn Gửi bởi hanh7a2002123
  Bài 6: Cho $ a^2+b^2+c^2=a^3+b^3+c^3=1$ Tính $S=a^2+b^9+c^{2015}$
  Bài 7: CMR:
  b, Tích 3 số nguyên liên tiếp không là SCP.

 3. #33
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bài 6: Vì [tex]a^2+b^2+c^2=a^3+b^3+c^3=1[/tex]
  Nên [tex]a^3+b^3+c^3-(a^2+b^2+c^2)=0[/tex]
  [tex]a^2(a-1)+b^2(b-1)+c^2(c-1)=0[/tex]
  Mà [tex]\large a^2,b^2,c^2 \geq 0[/tex]
  [tex]a^2+b^2+c^2=1[/tex]
  Nên ta có:
  hoặc [tex]a=1 \Rightarrow b=c=0 \\[/tex]
  hoặc [tex]b=1 \Rightarrow a=c=0 \\[/tex]
  hoặc [tex]c=1 \Rightarrow a=b=0[/tex]
  *Nếu [tex]\large a=1\Rightarrow b=c=0\Rightarrow S=a^2+b^9+c^{2015}=1^2+0^9+0^{2015}=1[/tex]
  Tương tự : [tex]\large b=1\Rightarrow S=1[/tex]
  [tex]\large c=1\Rightarrow S=1[/tex]

  Làm như thế này ko bk có đúng ko nữa.

 4. #34
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  13
  Trích dẫn Gửi bởi maloimi456
  Bài 6: Vì [tex]a^2+b^2+c^2=a^3+b^3+c^3=1[/tex]
  Nên [tex]a^3+b^3+c^3-(a^2+b^2+c^2)=0[/tex]
  [tex]a^2(a-1)+b^2(b-1)+c^2(c-1)=0[/tex]
  Mà [tex]\large a^2,b^2,c^2 \geq 0[/tex]
  [tex]a^2+b^2+c^2=1[/tex]
  Nên ta có:
  [tex]\begin{bmatrix}
  a=1 \Rightarrow b=c=0 \\
  b=1 \Rightarrow a=c=0 \\
  c=1 \Rightarrow a=b=0
  \end{matrix}
  ight.[/tex]
  *Nếu [tex]\large a=1\Rightarrow b=c=0\Rightarrow S=a^2+b^9+c^{2015}=1^2+0^9+0^{2015}=1[/tex]
  Tương tự : [tex]\large b=1\Rightarrow S=1[/tex]
  [tex]\large c=1\Rightarrow S=1[/tex]

  Làm như thế này ko bk có đúng ko nữa.
  Cảm ơn cậu, nhưng xem lại $\LaTeX$ cậu nhé có phần bị lỗi

 5. #35
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi maloimi456
  Bài 6: Vì [tex]a^2+b^2+c^2=a^3+b^3+c^3=1[/tex]
  Nên [tex]a^3+b^3+c^3-(a^2+b^2+c^2)=0[/tex]
  [tex]a^2(a-1)+b^2(b-1)+c^2(c-1)=0[/tex]
  Mà [tex]\large a^2,b^2,c^2 \geq 0[/tex]
  [tex]a^2+b^2+c^2=1[/tex]
  Nên ta có:
  hoặc [tex]a=1 \Rightarrow b=c=0 \\[/tex]
  hoặc [tex]b=1 \Rightarrow a=c=0 \\[/tex]
  hoặc [tex]c=1 \Rightarrow a=b=0[/tex]

  *Nếu [tex]\large a=1\Rightarrow b=c=0\Rightarrow S=a^2+b^9+c^{2015}=1^2+0^9+0^{2015}=1[/tex]
  Tương tự : [tex]\large b=1\Rightarrow S=1[/tex]
  [tex]\large c=1\Rightarrow S=1[/tex]

  Làm như thế này ko bk có đúng ko nữa.
  Làm thế này ko ổn, không có chuyện suy ra kiểu thế đc:

  Ta có: $a^2+b^2+c^2=1
  ightarrow a^2 \leqslant 1
  ightarrow -1 \leqslant a \leqslant 1
  ightarrow a^3 \leqslant a^2$
  TT: $b^3 \leqslant b^2; c^3 \leqslant c^2$
  $
  ightarrow a^3+b^3+c^3 \leqslant a^2+b^2+c^2$
  Dấu "=" xảy ra khi: $\left\{\begin{matrix} a^3=a^2 \\ b^3=b^2 \\ c^3=c^2 \\ a^2+b^2+c^2=1\end{matrix}
  ight.$

  $
  ightarrow (a,b,c)=(1,0,0)$ và các hoán vị của nó

 6. #36
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Lãng quên đủ r, quay lại thôi ==''  Trích dẫn Gửi bởi hanh7a2002123
  Bài 7: CMR:
  b, Tích 3 số nguyên liên tiếp không là SCP.
  Giả sử tích 3 số nguyên liên tiếp là:
  $(a-1)a(a+1)=a(a^2-1)$
  Vì $a, a^2-1$ là 2 số nguyên tố cùng nhau nên nếu$ a(a^2-1)$ là SCP thì$ a, a^2-1$ cùng là SCP.
  Mà $(a-1)^2<a^2-1<a^2$ ( dễ cm)
  => $a^2-1$ k là scp=> a k là scp => đpcm

 7. #37
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  PHÉP NHÂN ĐA THỨC-HẰNG ĐẲNG THỨC ( tt)
  Bài 9:
  Chứng minh đẳng thức: $a^5-b^5-(a-b)^5=5ab(a-b)(a^2-ab+b^2)$
  Bài 10:
  CM: $a^n+b^n=x^n+y^n$
  Biết: x+y=a+b và $x^2+y^2=a^2+b^2$ ( bạn nào làm đc nhiều cách k ạ )
  Bài 11:
  CMR: A=999...999000...00025 là SCP
  ...................n c/s 9.....n c/s o

 8. #38
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bài 9:
  Ta có:[tex]a^5-b^5-(a-b)^5 [/tex]
  [tex]=a^5-b^5-a^5+b^5+5a^4b-10a^3b^2+10a^2b^3-5ab^4[/tex]
  [tex]=5ab(a^3-2a^2b+2ab^2-b^3)[/tex]
  [tex]=5ab[(a-b)(a^2+ab+b^2)-2ab(a-b)[/tex]
  [tex]=5ab(a-b)(a^2+ab+b^2-2ab)[/tex]
  [tex]=5ab(a-b)(a^2-ab+b^2)[/tex] (đpcm)

 9. #39
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi hanh7a2002123
  Bài 11:
  CMR: A=999...999000...00025 là SCP
  ...................n c/s 9.....n c/s o
  Đặt a=11...11 (n chữ số 1)
  [tex]=> 9a+1=10^n[/tex]
  [tex]A=999...999000...00025[/tex]
  [tex]A=999...9.10^{n+2}+25[/tex]
  [tex]A=9a.100.10^n+25[/tex]
  [tex]A=9a.100(9a+1)+25[/tex]
  [tex]A=8100a^2+900a+25[/tex]
  [tex]A=(90a+5)^2[/tex] (đpcm)

  Giải nốt bài 10:  Trích dẫn Gửi bởi hanh7a2002123
  Bài 10:
  CM: [tex]a^n+b^n=x^n+y^n[/tex]
  Biết: [tex]x+y=a+b[/tex] và [tex]x^2+y^2=a^2+b^2[/tex]
  TH1: Vì [tex]x+y=a+b => x-a=b-y[/tex]
  Nên [tex]x^2+y^2=a^2+b^2[/tex]
  [tex]<=> x^2-a^2=b^2-y^2[/tex]
  [tex]<=> (x-a)(x+a)=(b-y)(b+y)[/tex]
  [tex]=> x+a=b+y<=>x-y=b-a[/tex]
  Mà [tex]x+y=a+b[/tex]
  [tex]=> x=b,y=a[/tex]
  [tex]=> a^n+b^n=x^n+y^n[/tex]
  => đpcm
  TH2: CMTT, ta đc: [tex]x=a,y=b[/tex] => đpcm

 10. #40
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Chuyên đề 2: Phân tích đa thức thành nhân tử:
  1.Khái niệm: Phân tích đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức đó thành 1 tích của đa thức khác.
  Các phương pháp các bạn tham khảo ở đây =>http://diendan.**********/threads/toan-8-chuyen-de-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu.109108/
  1.BT áp dụng:
  Bài 1: Chứng minh: $( 199^3-199)\vdots 200$
  Bài 2: Tìm cặp số nguyên tố (x;y) biết $x^2-1=2y^2$
  Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:
  a, $x^35+x^34+...+x^2+x+1$
  b, $4(x^3-15x+50)(x^2-18x+72)-3x^2$
  c, $ab(a+b)+bc(b+c)+ac(a+c)+3abc$
  Chúc các bạn có buổi sáng giáp trưa vui vẻ !! :v

Trang 4 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •