vấn đề là em đang làm ài tập thì gặp phải chỗ nhiệt phân nên ko biết làm ai biết Ca(Cl02)2 và Ca(ClO3)2 nhiệt phân ra gì giúp với